Barcelona i Àrea
Un creuer atracat al Port de Barcelona
Foto: Un creuer atracat al Port de Barcelona | David Zorrakino / Europa Press
Medi ambient

Europa condemna Espanya per la contaminació a Barcelona i Madrid

Un creuer atracat al Port de Barcelona
Foto: Un creuer atracat al Port de Barcelona | David Zorrakino / Europa Press

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha condemnat aquest dijous Espanya per no prendre les mesures necessàries per impedir l'incompliment dels límits de contaminació de l'aire a Madrid i l'àrea metropolitana de Barcelona entre el 2010 i el 2018.

Per què és important? La decisió dona així la raó a la Comissió Europea que va denunciar el cas davant la cort europea el 2019.

  • La sentència que no comporta multa per ser una primera condemna sobre el cas.

Què ha passat?

  • La Comissió ha constatat els "incompliments reiterats" dels límits legals de diòxid de nitrogen (NO2).
  • Aquest tipus d'emissions tenen l'origen fonamentalment en el trànsit rodat i en la combustió d'energies fòssils i provoquen problemes respiratoris i cardíacs.
  • La institució també confirma l'incompliment a Baix Llobregat entre el 2010 i el 2017. 

D'on venim? La normativa comunitària estableix dos valors límit en relació amb el diòxid de nitrogen --tots dos aplicables des de l'1 de gener del 2010--, un amb referència anual i un altre amb referència horària.

Què diuen?

  • El Tribunal amb seu a Luxemburg estableix que Espanya "no ha vetlat perquè els plans de qualitat de l'aire estableixin mesures adequades perquè el període de superació dels valors límit fixats per al NO2 sigui el més breu possible".
  • Segons l'escrit ha adoptat des del juny de 2010 mesures adequades per garantir el compliment dels valors límit ni a l'àrea de Barcelona, ni a Madrid ni a Baix Llobregat.

A més: El Tribunal no accepta els arguments d'Espanya respecte al fet que s'hagi produït una tendència de millora de la qualitat de l'aire a les tres zones.

  • Segons assenyala la sentència, el valor límit anual de NO2 es va superar "cada any" durant els anys jutjats "cosa que reflecteix un deteriorament de la situació al llarg de l'any en què haurien d'haver tingut efectes les mesures que s'havien d'adoptar abans de la data d'expiració del termini fixat per la Comissió".

 

 

Etiqueta: Canvi climàtic