Política
Aragonès a la seva arribada a una llar d'infants
Foto: Aragonès a la seva arribada a una llar d'infants | Europa Press
Pressupostos

Acord històric pels pressupostos: Govern, sindicats i patronals contra la crisi

Dilluns, 5 de desembre de 2022. 10:48
Aragonès a la seva arribada a una llar d'infants
Foto: Aragonès a la seva arribada a una llar d'infants | Europa Press

El Govern i els principals sindicats i patronals han acordat diferents mesures per pal·liar els efectes de l'actual situació econòmica. 

Per què és important? L'executiu està acabant de negociar els comptes catalans amb Junts, comuns i PSC. A banda, i per primera vegada, els sindicats i les patronals han participat en l'elaboració de mesures dels pressupostos. 

Què sabem: El Consell del Diàleg Social, format pel Govern, CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec, han pactat un conjunt de mesures amb la voluntat de donar un impuls econòmic i social a Catalunya. 

 • Els acords només es faran realitat amb l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023. 

En detall: Aquests són els acords que s'han arribat. 

 1. Mesures per impulsar l'activitat productiva i de la indústria:
  • Garantir l’execució del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), que per al 2023 és de 680 milions d’euros. 
  • Garantir la supervisió de l’execució dels programes i línies fixades a l’Acord del PNI fins a l’any 2025, per un import total de 3.270 milions d’euros. 
  • Intensificar les tasques d’atracció de fons europeus per impulsar la indústria catalana.
  • Garantir el desplegament efectiu de l’Oficina de Gestió Empresarial i la Finestreta Única Empresarial. 
  • Intensificar el suport a la internacionalització de les empreses catalanes: fins a quatre milions en polítiques d'internacionalització. 
 2. Promoció política d'ocupació: 
  • Desenvolupar concertadament l'eficiència i la qualitat de les Polítiques d'Ocupació enfortint el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 
  • Fer front a l’atur estructural, els canvis en el teixit productiu davant la doble transició (verda i digital) o l’envelliment demogràfic. 
 3. Mesures en l’àmbit de Formació i Qualificació Professionals:
  • Fomentar l'increment l’oferta de places de Formació Professional a Catalunya
  • Destinar 14,5 milions a garantir que l’increment de places del curs 2022-2023 es manté en el curs 2023-2024, amb la creació d’almenys 257 nous grups. 
  • Lluitar contra l'abandonament escolar prematur i de millora de l’adequació de l’oferta formativa a les necessitats actuals. 
  • Impulsar una campanya de promoció i sensibilització dels certificats professionals. 
  • Augmentar la dotació pressupostària de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, passant dels 1,2 milions d’euros del pressupost 2022, fins als 3,1 milions d’euros per a l’any 2023. 
  • Destinar 1,1 milions d’euros a dotar el Consorci de Formació Continuada de Catalunya (CONFORCAT). 
 4. Mesures en l’àmbit de la protecció social:
  • Augmentar un 8% l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), fins al voltant dels 615 euros mensuals. L’IRSC és l’índex de referència per valorar la situació de necessitat i, per tant, condiciona tant l’accés a diverses prestacions socials com la quantia d'aquestes.
 5. Mesures de consolidació i reforç del Consell del Diàleg Social i de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social: 
  • Establir un calendari de reunions trimestrals de la Comissió de Seguiment del Consell de Diàleg Social, per tal de poder monitoritzar i fer el seguiment de les mesures i les decisions acordades en el marc del Consell del Diàleg Social. I apostar per aquest consell de diàleg entre els diferents actors.