Societat
Imatge d'arxiu de diverses substàncies
Foto: Imatge d'arxiu de diverses substàncies | Mart Production/ Pexels
Drogues

Cocaïna, amfetamina i MDMA: què porten realment les drogues consumides a Catalunya?

Imatge d'arxiu de diverses substàncies
Foto: Imatge d'arxiu de diverses substàncies | Mart Production/ Pexels

Esnifar una ratlla de cocaïna o prendre una pastilla d'amfetamina significa ingerir drogues que s'acostumen a mesclar amb una llista de components farmacològics completament desconeguts pel consumidor. En un extens informe, el programa Energy Control ha identificat els principals adulterants de la cocaïna, amfetamina i la MDMA que es consumeix a Barcelona i altres punts de l'Estat.

Què en sabem? La cafeïna encapçala la llista de components amb què els traficants de drogues barregen aquestes tres substàncies.

 • La seva presència es pot explicar "per la seva alta disponibilitat a tots els països", afirma l'estudi elaborat sota el paraigua de l'Associació Benestar i Desenvolupament, que ha analitzat 11.907 mostres rebudes des de 2017 fins al 2021. 
 • El levamisol i el paracetamol són altres substàncies detectades en gran part de les mostres.
 • En total, l'estudi identifica més de 30 adulterants en les substàncies. 

En detall: Les conclusions de l'estudi és que "en termes generals l'adulteració ha disminuït", tot i que existeixen indicis que apunten que en el cas de la MDMA la situació podria canviar. 

 • L'estudi assenyala que "no s'han identificat adulteracions especialment tòxiques", tot i que a l'inici de la pandèmia presagiaven un augment de l'adulteració dels mercats. 
 • Una de les evidències d'aquest informa és que les drogues amb més puresa contenen menys adulterants.
 • Moltes de les mostres analitzades en l'informe provenen de consumidors de Barcelona, ciutat on va néixer aquest programa pioner a l'estat espanyol.

Context: Quins efectes produeix cada droga?

 • Cocaïna: Estimulant extremadament addictiu que afecta directament al cervell. Les fulles de coca s'han ingerit des de milers d'anys i la substància química pura, el clorhidrat de cocaïna, es consumeix des de fa més de 100 anys, segons l'Institut Nacional sobre l'Abús de Drogues dels EUA.
 • MDMA: És una droga sintètica que actua com estimulant i al·lucinogen. Distorsiona la percepció sensorial i temporal i provoca que les experiències sensorials es gaudeixin més profundament.
 • Amfetamina: Droga estimulant que provoca que la comunicació entre el cervell i el cos s'acceleri. Com a resultat, millora l'estat d'alerta.

Així s'han adulterat les drogues analitzades:

 • Mercat de la MDMA: La puresa es va mantenir en el 80,5%. S'han identificat 13 composicions diferents, sent la cafeïna la més freqüent.
 • Mercat de l'amfetamina: Generalment, s'adultera afegint cafeïna, gairebé omnipresents en totes les mostres (98,6%). Es van trobar 8 adulterants diferents i 26 combinacions amb anfetamina.
  • El paracetamol i la fenacetina són altres substàncies que s'han utilitzat per adulterar aquesta droga.
 • Mercat de la cocaïna: La cafeïna, la lidocaïna, la fenacetina i la tetracaïna són algunes de les composicions detectades en les dosis de coca analitzades.

Què diuen: L'autor de l'informe Claudio Vidal explica a Principal que l'adulteració és una "eina estratègica" del mercat de la droga que persegueix augmentar el rendiment econòmic de les substàncies, tot i que "no sempre". També busca potenciar l'efecte de la droga o reduir els efectes negatius.

 • A Vidal l'ha sorprès l'augment de levamisol a la cocaïna. Es tracta d'un antiparàsit que en el passat es subministrava en humans, però que es va retirar i que s'associava en determinats problemes en la sang.

A la pràctica: El director d'Energy control explica que informes com aquest tenen dos objectius principals:

 1. Facilitar més informació als usuaris perquè puguin decidir si decideixen seguir prenent els riscos de consumir drogues.
 2. Monitorar els mercats i prendre mesures al respecte.
Categoria: Societat
Etiqueta: Delinqüència