Economies
Imatge d'arxiu de joves treballant.
Foto: Imatge d'arxiu de joves treballant. | Annie Spratt / Unsplash
Educació

La realitat de la inserció laboral: Troben feina els graduats, i de quin tipus?

Temps de lectura: 2 minuts
Imatge d'arxiu de joves treballant.
Foto: Imatge d'arxiu de joves treballant. | Annie Spratt / Unsplash

Quina és la situació de la inserció laboral dels graduats universitaris, de màster i doctorats a Catalunya? Ho respon l'enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris que ha fet l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Per què és important? L'ocupació dels titulats en centres universitaris catalans és pràcticament plena, s'ha reduït la fuga de graduats de màster i la retenció de talent ha millorat. Però encara hi ha competències i capacitats amb mals resultats.

En detall: L'enquesta conclou, principalment, que com més formació té una persona, millor és el seu pronòstic d'inserció laboral. L'ocupació en titulats de màster i doctorats és plena, i en grau, ho és pràcticament.

  • A més, els salaris mitjans augmenten amb la formació.
  • Si bé, el 40% dels doctorats i graduats en màster fan feines inferiors al seu nivell de formació.

En dades: Els titulats universitaris són els únics que han recuperat el nivell d'ocupació previ a la crisi financera de 2008, amb un 5,5% d'atur.

  • En el cas de graduats de màster, l'atur es redueix al 4,2% i en els doctorats, a un 1,7%.
  • El 65% dels titulats universitaris està en possessió d'un contracte fix o indefinit.

Com? Els contactes personals encara suposen el 21% de les vies per trobar la primera feina.

  • Tot i això, s'ha incrementat molt l'accés a partir de les pràctiques d'estudis i els portals web, que ja suposen al voltant del 20%.
  • En canvi, l'enviament de currículums per iniciativa pròpia ha baixat del 30 al 20% en tres anys.

Cap a on anem? L'enquesta posa de manifest que un terç dels titulats en graus o màsters no repetirien estudis, i d'aquests, gairebé la meitat es mostren insatisfets amb el disseny o la qualitat del títol.

  • Molts titulats en graus i màsters consideren que el seu nivell d'anglès, el d'expressió oral i el d'expressió escrita estan per sota del que els demana el món laboral.
  • En canvi, opinen que la seva formació teòrica està per sobre de l'exigit laboralment.
Categoria: Economies
Etiquetes: Educació Ocupació