Economies
Pancarta “Ni una menos, basta ya”
Foto: Pancarta “Ni una menos, basta ya” | Martí Petit / Ajuntament de Barcelona
Igualtat

El cost de la violència de gènere: 5.000 milions d'euros l'any, 104 euros per persona

Temps de lectura: 2 minuts
Pancarta “Ni una menos, basta ya”
Foto: Pancarta “Ni una menos, basta ya” | Martí Petit / Ajuntament de Barcelona

La violència de gènere i la violència sexual contra les dones van tenir un cost econòmic total de 4.933 milions d'euros l'any 2022, és a dir, un 0,37% del PIB espanyol i 104 euros per càpita, segons un informe que ha presentat el Ministeri d'Igualtat. 

Per què és important? El nombre de dones víctimes de la violència de gènere i el de denúncies presentades als jutjats i davant les forces i cossos de seguretat van tornar a augmentar el tercer trimestre de l'any 2023, superant la barrera de les 50.000.

En dades: El Ministeri d'Igualtat ha fet estimacions dels costos tangibles que tenen a veure amb els àmbits laboral i productiu, sanitari i legal-policial; i intangibles, que s'originen pel dolor i el patiment i per la pèrdua prematura de vides que provoquen aquestes violències.

  • En el cas de la violència de gènere, el cost econòmic és de 4.085 milions i els 848 milions d'euros restants correspondrien a la violència sexual fora de la parella.
  • L'estudi també ha permès fer estimacions més detallades i se n'estimen tres possibles costos: 1.378 milions, si es té en compte la violència física i sexual que causa un deteriorament de la salut; 2.033 milions, si es posa el focus en la violència física i sexual diferenciant el grau de severitat, i 3.015 milions d'euros si es comptabilitza la violència física, sexual, emocional i por de la parella.
  • "Encara que costa posar preu al dolor, cal saber-ho, per entendre la magnitud del problema. Perquè aquest és l'elevat preu que la societat ha de pagar per l'existència de la violència masclista a Espanya", indica Carmen Martínez, delegada del Govern contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat.

Com funciona? Les investigadores han utilitzat quatre itineraris per calcular els costos tangibles d'aquesta problemàtica: laboral-productiu (hores perdudes de treball, pèrdua d'aquest, inactivitat, cotització a la Seguretat Social...), sanitari (atenció sanitària, farmacològica...), legal-policial (advocats, jutges, agents policials...) i d'altres, que inclouen els que deriven de trasllats i allotjament i els serveis de les organitzacions del tercer sector, com ara les cases d'acollida.

  • A més, per a cadascun dels tipus de cost que es considera a cada itinerari, l'informe proporciona la informació de la seva distribució entre diferents col·lectius o agents afectats: dones víctimes, familiars i familiars, sector públic, ocupadors o organitzacions del tercer sector.
  • El treball calcula els costos directes segons les 2.233.456 dones que el 2022 van patir violència de gènere i les 105.171 víctimes d'agressions sexuals.