Món Global
Pride a Copenhagen (Dinamarca)
Foto: Pride a Copenhagen (Dinamarca) | Unsplash / José Maria Sava
LGBTIQ+

Eurobaròmetre: El suport al matrimoni del mateix sexe és enormement irregular a Europa

Temps de lectura: 2 minuts
Pride a Copenhagen (Dinamarca)
Foto: Pride a Copenhagen (Dinamarca) | Unsplash / José Maria Sava

Europa és el continent del món amb el major nombre de països on el matrimoni del mateix sexe és legal. Però en territori europeu, el suport públic a la legalització d'aquest tipus d'unions no és gens uniforme. 

Per què és important? Les xifres varien de manera molt destacada segons el país i van, des del 94% de suport favorable, a tan sols el 17% a favor.  

Què en sabem? Son percentatges extrets de l'Eurobaròmetre 2023.

  • La pàgina Landgeist, especialista en creació de mapes, ha interpretat les dades d'aquesta enquesta oficial i les ha "pintat" per països

Amb dades. Amb el suport més elevat, encapçalen el rànquing els Països Baixos i Suècia, amb un 94% a favor, i Dinamarca, amb un 93%.

  • A la majoria dels altres països del nord i l'oest de la UE, el suport supera el 80%. 
  • Espanya es troba a la part alta de la llista i es posiciona com a quart estat amb més suport públic al matrimoni igualitari, amb un 88%. 
  • El suport popular dels espanyols és superior al d'estats veïns com Portugal (81%), França (79%) i Itàlia (69%). 
  • Hi ha països de la UE que destaquen a la part inferior. El suport al matrimoni del mateix sexe a Bulgària (17%) i Romania (25%) és el més baix de la UE. 

Context. Les enquestes Eurobaròmetre són l'instrument d'enquesta oficial utilitzat pel Parlament Europeu, la Comissió Europea i altres institucions i agències de la UE per controlar regularment l'estat de l'opinió pública a Europa sobre temes de naturalesa política o social.

  • El projecte Eurobaròmetre es va iniciar l'any 1974 dins de la Comissió Europea i va ser concebut per primera vegada com un mitjà per revelar com son els europeus. 
Categoria: Món Global