Societat
Alumnat fent classe
Foto: Alumnat fent classe | Taylor Flowe / Unsplash
Català

Caos a Educació: ara elimina les proves de català oral, punt feble de l'alumnat

Temps de lectura: 2 minuts
Alumnat fent classe
Foto: Alumnat fent classe | Taylor Flowe / Unsplash

El departament d'Educació ha decidit eliminar aquest curs l’avaluació del català oral de les competències bàsiques. 

Per què és important? És una de les primeres decisions que pren el nou president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Cuevas, després de la destitució de l'anterior responsable pels nefastos resultats de Catalunya a les proves PISA. 

Què en sabem? La decisió s'ha conegut arran d'una carta enviada a les direccions d’escoles i instituts aquesta setmana. 

  • En el document s'anuncia que “aquest curs 2023-2024 no es faran les proves d’avaluació de la comunicació oral (expressió) a cap nivell”.
  • La carta matisa que “si algun centre educatiu vol recuperar de manera voluntària les del curs passat per treballar-hi amb l’alumnat, pot fer-ho”.

El motiu. Educació al·lega que l'avaluació oral suposa una sobrecàrrega pels centres educatius. 

  • S'ajorna “excepcionalment un any la realització de proves orals censals a causa de la sobrecàrrega de treball pels centres que suposa la implantació de proves diagnòstiques noves aquest 2024”, s'afirma a la carta. 

D'on venim? L'avaluació es va dur a terme per primer cop l'any passat. Havia de mesurar les habilitats orals de català dels alumnes de 6è de Primària i 4t d'ESO.

  • Els resultats de l'any anterior van mostrar que l'alumnat de Catalunya té un millor domini del castellà que del català.
  • Més de 160.000 alumnes es van sotmetre a aquest examen el curs passat en el cas del català i una mostra representativa de gairebé 8.000 estudiants en el cas del castellà i l'anglès. 
  • 15 minuts de prova avaluaven aspectes com el lèxic, la morfosintaxi, la fluïdesa, el llenguatge no verbal i la coherència a l'hora de parlar.
  • Aquesta avaluació va suposar una sobrecàrrega de 20.000 hores per al conjunt dels docents del sistema educatiu.
  • S'esperava que el Govern hauria tingut marge suficient per organitzar en millors condicions i amb els recursos necessaris la prova oral d'aquest curs. 

Previsió. Aquest curs el departament d'Educació farà més proves per avaluar el nivell acadèmic dels alumnes.

  • Si fins ara les proves de competències bàsiques es feien a 6è de Primària i a 4t d'ESO, aquest curs també s'avaluarà el nivell als estudiants de 4t de Primària i de 2n d'ESO.
  • Les noves proves, anomenades "d'avaluació diagnòstica", es faran durant el mes d'abril a totes les escoles i instituts. 
Categoria: Societat