Barcelona i Àrea
Zona de Baixes Emissions
Foto: Zona de Baixes Emissions | Aina Martí / ACN
Contaminació

Els vehicles amb etiqueta groga no podran circular per la ZBE a partir del 2028: Quins són?

Temps de lectura: 2 minuts
Zona de Baixes Emissions
Foto: Zona de Baixes Emissions | Aina Martí / ACN

El Govern preveu aprovar en les properes setmanes el Pla de qualitat de l'aire, que preveu prohibir la circulació de vehicles amb etiqueta groga (B) a Zones de Baixes Emissions (ZBE) a partir de l'1 de gener del 2028. 

Com funciona? Els vehicles dièsel amb etiqueta groga no podran entrar a la zona de baixes emissions de les ciutats de més de 50.000 habitants a partir de l'1 de gener 2028.

 • A més, dos anys abans, l'any 2026, ja es limitarà la circulació d'aquests vehicles quan s'activin avisos per contaminació per NO2. 
 • L'etiqueta groga (la lletra B) identifica els turismes i les furgonetes lleugeres de gasolina matriculats a partir del gener del 2000 i de dièsel a partir del gener del 2006.

Excepcions: El pla contempla autoritzacions excepcionals per a vehicles que no compleixin els requisits.

 • Quedaran exclosos de les restriccions els vehicles de persones amb ingressos inferiors a certs llindars econòmics. 
 • També podran circular-hi els serveis d’emergència i essencials, les persones amb malalties o discapacitats o les persones amb mobilitat reduïda.
 • Durant el primer any d'implantació de la zona de baixes emissions, els residents podran entrar al seu municipi fins a un màxim de 52 dies sense tenir en compte l'etiqueta.
 • Les furgonetes i els vehicles de mercaderies sense etiqueta tenen un període màxim d'exempció de tres anys.

Com puc saber si el meu vehicle té l'etiqueta groga? La Direcció General de Trànsit estipula els següents tipus:

 • Turismes i comercials lleugers, classificats al Registre de Vehicles dins d'alguna de les categories següents:
  - Benzina EURO 3/III
  - Dièsel EURO 4/IV o 5/V.
 • Vehicles de més de 8 places i transport de mercaderies, classificats al Registre de Vehicles amb nivell d'emissions dels vehicles sigui Euro IV/4 o V/5, indistintament del tipus de combustible.
 • Vehicles lleugers (categoria L), classificats al Registre de Vehicles amb nivell d'emissions dels vehicles Euro II/2.