Economies
Els períodes d'activitat passen a computar per dies complets, independentment de la jornada
Foto: Els períodes d'activitat passen a computar per dies complets, independentment de la jornada | Twitter / @inclusiongob
Pensions

Canvis a les cotitzacions: El treball a temps parcial s'equipara a la jornada completa

Temps de lectura: 2 minuts
Els períodes d'activitat passen a computar per dies complets, independentment de la jornada
Foto: Els períodes d'activitat passen a computar per dies complets, independentment de la jornada | Twitter / @inclusiongob

A partir d'aquest 1 d'octubre el treball a temps parcial s'equipara a la jornada completa a efectes de cotització a la Seguretat Social per a la pensió de jubilació i les baixes, incloses les d'incapacitat, maternitat o cura d'infants.

Per què és important? Aquesta modificació es posa en marxa per pal·liar la desigualtat que afronten moltes persones amb contractes de jornada parcial, particularment les dones.

  • Segons l'últim informe del Mercat de Treball de les Dones, el 67,4% de les dones afiliades l'any passat tenien contractes parcials, per tant, serien les més beneficiades amb aquest canvi.

Què en sabem? Aquest 1 d'octubre ha entrat en vigor la modificació inclosa en el Reial Decret-llei 2/2023, una llei que culmina la reforma del sistema de pensions.

  • Ara, els períodes d'activitat passen a computar per dies complets, independentment de la jornada del treballador durant el període. Això implica que, independentment de les hores que es facin, un dia treballat cotitzarà com un dia treballat sencer.
  • "A efectes d'acreditar els períodes de cotització necessaris per tenir dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menors, es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el treballador hagi estat d'alta amb un contracte a temps parcial, sigui quina sigui la durada de la jornada realitzada en cadascun", diu la llei.
  • La reforma, però, no té efectes retroactius, per tant, el canvi només es té en compte a partir de l'1 d'octubre d'aquest any i tampoc no afecta el còmput de l'atur.

D'on venim? És una mesura que es posa en marxa arran de dues sentències del Tribunal Constitucional, on es declarava la inconstitucionalitat i nul·litat de què la jornada parcial cotitzés menys.

  • I és que fins ara, un treballador amb jornada parcial havia de treballar dos dies perquè contessin com a un en les cotitzacions.

A més, aquest reial decret també inclou els alumnes en pràctiques en el sistema de la Seguretat Social. Per tant, a partir d'ara aquests estudiants en pràctiques hauran de cotitzar a la Seguretat Social.

  • La reforma afecta els estudiants universitaris i els de formació professional, sempre que estiguin dins del règim de formació professional intensiva i tant si les pràctiques són remunerades o no.
Categoria: Economies