RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS  |  RESULTATS BARCELONA  |  RESULTATS GIRONA  |  RESULTATS LLEIDA  |  RESULTATS TARRAGONA
Política
Una dona amb un cartell  on posa: \
Foto: Una dona amb un cartell on posa: "El meu cos, la meva decisió" | Europa Press

Igualtat exigeix que s'apliquin les reformes de la llei de l'avortament

Temps de lectura: 3 minuts
Una dona amb un cartell  on posa: \
Foto: Una dona amb un cartell on posa: "El meu cos, la meva decisió" | Europa Press

El Ministeri d'Igualtat ha enviat una carta a totes les comunitats autònomes perquè "garanteixin que es duguin a terme urgentment totes les mesures relacionades amb la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) amb les que compta la nova Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs".

Per què és important? La competència de Sanitat és de les comunitats autònomes i, per tant, són aquestes les qui han de desplegar els recursos i mesures necessàries per poder garantir els drets reconeguts a la llei de l'avortament, un fet que no està passant, tot i que la llei es va aprovar el 16 de febrer.

Què diu la llei? La reforma de la llei retorna la capacitat de decidir a les dones de 16 i 17 anys, sense necessitat d'autorització dels progenitors, un dret que havia retirat el PP l'any 2015.

  • També garanteix que es pugui avortar als hospitals públics i que totes les dones puguin exercir el dret el més a prop del seu lloc de residència.

Context: L'IVE és legal a l'estat espanyol des de fa anys i l'anterior legislació ja contemplava que aquesta es pogués fer als centres de sanitat pública, si bé, la realitat és que des del sistema públic es continuen derivant la majoria d'intervencions a clíniques privades.

  • Quan s'acudeix a aquestes, per derivació del sistema públic, la intervenció és gratuïta per a la dona, ja que l'estat n'assumeix el cost. Però, encara moltes dones acudeixen directament a les clíniques.
  • Dels 90.189 avortaments notificats l'any 2021, el 84,3% es van dur a terme en clíniques privades, segons dades del Ministeri de Salut.

A Catalunya, una de cada tres dones paga per avortar, tot i que la Generalitat destina uns tres milions anuals a clíniques privades per derivar-hi aquestes intervencions.

  • A més, l'objecció de consciència coarta el dret de moltes dones a poder avortar, ja que hi ha hospitals on tots els professionals són objectors i la dona es veu obligada a desplaçar-se a una altra comarca per poder exercir el seu dret.

Situació actual: Igualtat reclama una reestructuració del sistema sanitari, i insta a les autonomies a començar el canvi.

  • "Totes les comunitats autònomes han de fer els passos necessaris per garantir que hi hagi metges i metgesses no objectors en tots els hospitals públics, incloent-hi, si és necessari, la contractació de metges i metgesses".
  • La llei "és clara en aquest aspecte i planteja la creació de registres d'objectors a cada comunitat autònoma per així garantir l'accés de les dones al seu dret a l'avortament, respectant sempre el dret dels metges i metgesses a l'objecció de consciència".